HP:s program för retur och återvinning av maskinvara

» 

Företagsinformation

»

Global citizenship (Globalt ansvar)

»

Hållbarhet och miljö hem

» Program och policy
» Globala nyheter
» Verksamhet
» Kund- /leverantörskedja
» Produktdesign
» Produktdata och MSDS:er
» Produktretur och återvinning
» Frågor och svar
» Resurser för återvinningspartners
» Pressmeddelanden om miljö
Content starts here

Råd till konsument/slutanvändare


HP erbjuder återvinningsprogram för HP:s och andra tillverkares hårdvara i ett antal geografiska områden. Villkor för och förekomsten av dessa program varierar geografiskt beroende på skillnader i lagen och efterfrågan bland kunderna.


I Sverige kan hushållen fr.o.m. den 1 juli 2001 gratis lämna uttjänta elektroniska produkter till den kommunala återvinningsstationen (i enlighet med förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter). HP är medlem i ELKRETSEN. Se www.el-kretsen.se Non-HP site.


För andra än hushåll gäller principen gammal för ny, vilket innebär att kunden har rätt att returnera motsvarande antal IT-produkter med samma eller motsvarande funktion som de inköpta produkterna representerar under avtalsperioden. Kunden svarar för insamling av produkterna samt transport av dessa till en med HP överenskommen insamlingsplats.


För mer information om HP:s miljöarbete, se www.hp.se/miljo .


Återvinningstjänster för kommersiella kunder


I Sverige erbjuder HP återvinning för företag vid nyköp av produkter, "en gammal mot en ny". Det gäller oavsett märke på den uttjänta produkten. Genom att fylla i formuläret som finns under länken i stycket "Beställa" nedan får företaget kontakt med en återvinnare: Kommersiella återvinningstjänster Non-HP site. Kostnad för transporten till återvinnaren står kunden för, se nedan.
Dessutom kan företag lämna in uttjänta produkter till återvinning i El-Kretsens regi. Under hösten 2006 omformas systemet för företagsinlämning, se www.el-kretsen.se Non-HP site och Informationsblad.


Tjänster som tillhandahålls


Insamling av utrustning från kunden
Transport till en HP-auktoriserad anläggning för sortering och återvinning
Hantering och styrning av hela logistik- och återvinningskedjan
Speciallösningar
Återvinningsintyg

Beställa


Fyll i formulären på våra partners webbplatser om du som HP:s företagskund vill beställa dessa tjänster eller begära offert.


För information om återvinningstjänster i Sverige klicka här Non-HP site


För tjänster som rör återvinning i andra länder, klicka här


Erbjudanden (alternativ)


Inlösen och kassering av IT-maskinvara från alla producenter. Erbjudandet gäller bara för HP Partners och kommersiella kunder.
Utveckling av kundspecifika lösningar t.ex. kontrollerat radering av data på datamedia och/eller avinstallation av befintlig maskinvara.

Priser för kommersiella kunder inom EU


HP tillhandahåller kostnadsfri återvinning av all elektronisk utrustning när en kund har returnerat utrustningen till en av HP utsedd insamlingsplats och där en ersättningsprodukt tillhandahålls av HP. Om ingen ersättningsprodukt tillhandahålls kan återvinningstjänster erbjudas till en tilläggskostnad. Ett återvinningsintyg fås av HP. På de platser där nationell lagstiftning avgör att andra tjänster ska erbjudas anpassar vi vår tjänst till detta.


Kostnader för logistik och specialtjänster (demontering och/eller radering av data) beräknas individuellt baserat på aktuellt marknadspris.


Viktigt meddelande


Detta erbjudanden inkluderar bara kassering/återvinning.Det omfattar inte tjänster som återköp och/eller återförsäljning av använd maskinvara.Information och kontakter för dessa program i EMEA finns på webben: EMEA Trade-In Program
Utskriftsversion