HP Global citizenship (Globalt ansvar)  >  Miljö

Produktåtervinning

» 

Företagsinformation

»

Global citizenship (Globalt ansvar)

»

Hållbarhet och miljö hem

» Program och policy
» Globala nyheter
» Verksamhet
» Kund- /leverantörskedja
» Produktdesign
» Produktdata och MSDS:er
» Produktretur och återvinning
» Frågor och svar
» Resurser för återvinningspartners
» Pressmeddelanden om miljö
HPs återvinningstjänster: var rädd om miljön (video)
Content starts here

Återvinn

HP:s återvinningstjänst Planet Partners ger ett enkelt sätt att återvinna datorutrustning eller förbrukningsmaterial för HP-skrivare. HP:s senaste processer ser till att oönskad maskinvara eller uttjänt förbrukningsmateriel återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Återvinna HP inkjet- eller LaserJet-kassetter

Återvinna datormaskinvara


  • Det är gratis

  • Kontrollera om det finns returmaterial i kassettförpackningarna (tillgängligt för vissa produkter och länder)

  • Beställ förfrankerat förpackningsmaterial för returer online eller sök efter andra returalternativ genom att välja land eller region nedan

  • Alla märken av dator-, utskrifts- och flerfunktionsmaskinvara godtas

  • Välj ditt land eller din region nedan

  • Använd beställningsverktyget online för att beställa återvinningstjänster eller följ angivna instruktioner

Översikt över HP:s återvinningsprogram

» HP når återvinningsmålet på 450 000 ton, siktar på 900 000
» Översikt över HP:s globala återvinningsprogram med mätmetoder och mål
» Återvinning - frågor och svar
» EU:s WEEE-direktiv
» Pressmeddelanden om miljö och återvinning
Utskriftsversion